15.01.15. Јавна набавка бр. 244/2014 - Ургентно одржавање објеката на локалним путевима у општини Коцељева, веза државни пут IIA реда број 141 и насеља Мала Јелићи, мост преко реке Тамнаве (ИД 10004)

15.01.15. Позив за подношење понуда

15.01.15. Конкурсна документација

20.01.15. Адендум бр. 1

20.01.15. Појашњења у вези са припремањем понуда

03.04.15. Обавештење о закљученом уговору