15.03.18. Јавна набавка бр. 188/2017 - Замена опреме система за наплату путарине (камера и антена прве генерације, старог типа дистрибутера)


Штампа