15.05.15. Јавна набавка бр. 104/2014 - Постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима - јавно осветљење пута Владичин Хан - Сурдулица

15.05.15. Позив за подношење понуда

15.05.15. Конкурсна документација

03.11.15. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

13.12.18. Обавештење о закљученом уговору