15.11.18. Појачано одржавање државног пута IБ 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), од км 78+298 до км 87+790, Л=9,492 км, RRSP/RRW-IB15VS/2018-06


Штампа