15.11.18. Појачано одржавање државног пута IБ 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), од км 78+298 до км 87+790, Л=9,492 км, RRSP/RRW-IB15VS/2018-06

15.11.18. Позив за достављање понуда

14.12.18. Измена позива за достављање понуда

17.12.18. Адендум 01

17.12.18. Разјашњење 01 конкурсне документације

28.12.18. Адендум 02

28.12.18. Разјашњење 02 конкурсне документације

18.03.19. Обавештење о додели уговора