16.04.18. Јавна набавка бр. 27/2018 - Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда број 22, деоница: Рашка - Нови Пазар, мост преко Бањске реке на бањској петљи у Новом Пазару на км 253+890


Штампа