16.05.17. Јавна набавка бр. 129/2016 - Коридор 10 /Е-75/ - електро радови на петљи „Прешево“

16.05.17. Позив за подношење понуда

16.05.17. Конкурсна документација

19.05.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

01.06.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

09.06.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

09.06.17. Измена конкурсне документације - Адендум бр. 1

12.06.17. IИзмена конкурсне документације - Адендум бр. 2

12.06.17. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

13.06.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

16.06.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

10.10.17. Одлука о додели уговора

17.11.17. Обавештење о закљученом уговору

22.02.19. Одлука о измени уговора