16.10.17. Јавна набавка бр. 138/2017 - Обилазница око Новог Пазара, на државним путевима IБ реда бр. 22 и IIА реда бр. 203

16.10.17. Позив за подношење понуда

16.10.17. Конкурсна документација

27.10.17. Адендум бр.1

22.12.17. Одлука о додели уговора

05.01.18. Обавештење о закљученом уговору