17.04.15. Јавна набавка бр. 154/2014 - Извођење преосталих (завршних) радова на деоници Левосоје - Прешево, на Коридору 10 (E-75) од km. 955+700,59 до km. 976+950,00, L=21,25 km

17.04.15. Позив за подношење понуда

17.04.15. Конкурсна документација

30.04.15. Адендум бр. 1

30.04.15. Појашњења у вези са припремањем понуда

11.05.15. Појашњења у вези са припремањем понуда 2

12.05.15. Појашњења у вези са припремањем понуда 3

12.05.15. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

12.05.15. Адендум бр. 2

12.08.15. Обавештење о закљученом уговору