17.05.17. Јавна набавка бр. 78/2016 - Периодично одржавање државног пута IБ реда бр. 38, Крушевац - Разбојна, деоница: Шумице - Мудраковац, од km 74+621,33 до km 75+412,75 Л=774,2m


Штампа