17.05.17. Јавна набавка бр. 78/2016 - Периодично одржавање државног пута IБ реда бр. 38, Крушевац - Разбојна, деоница: Шумице - Мудраковац, од km 74+621,33 до km 75+412,75 Л=774,2m

17.05.17. Позив за подношење понуда

17.05.17. Конкурсна документација

13.06.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

27.06.17. Одлука о додели уговора

26.07.17. Обавештење о закљученом уговору