17.09.15. Јавна набавка бр. 88/2015 - Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу I A реда број 1 (аутопут E-75) на km. 605+635 и базе за одржавање путева К.О. Врчин општина Гроцка град Београд

17.09.15. Позив за подношење понуда

17.09.15. Конкурсна документација

18.09.15. Решење о именовању грађанског надзорника

02.10.15. Адендум бр. 1

02.10.15. Појашњења у вези са припремањем понуда

05.10.15. Адендум бр. 2

12.10.15. Адендум бр. 3

12.10.15. Појашњења у вези са припремањем понуда

13.10.15. Адендум бр. 4

13.10.15. Појашњења у вези са припремањем понуда

14.10.15. Појашњења у вези са припремањем понуда

15.10.15. Адендум бр. 4 - Измена

15.10.15. Појашњења у вези са припремањем понуда

15.10.15. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

16.10.15. Појашњења у вези са припремањем понуда

20.11.15. Одлука о додели уговора

04.12.15. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

16.12.15. Одлука о додели уговора

14.01.16. Обавештење о закљученом уговору

28.09.16. Одлука о измени уговора


Штампа