17.10.18. Јавна набавка бр. 19/2018 - Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда бр. 22, деоница: Велика Моштаница - Вранић, мост преко постојећег пута за Мељак

17.10.18. Позив за подношење понуда

17.10.18. Конкурсна документација

11.12.18. Odluka o obustavi postupka

21.12.18. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

21.12.18. Измењена конкурсна документација

24.12.18. Обавештење о обустави поступка

06.02.19. Одлука о додели уговора

22.02.19. Обавештење о закљученом уговору

24.06.19. Одлука о измени уговора