18.03.19. Јавна набавке бр. 12/2019 - Изградња коловоза од кружног тока на државном путу IIА реда бр. 130, код насељеног места Томашевац, до кружне раскрснице на државном путу IIА реда бр. 129 на км 91+837 са изградњом моста преко канала «НАДЕЛА»


Штампа