18.03.19. Јавна набавке бр. 12/2019 - Изградња коловоза од кружног тока на државном путу IIА реда бр. 130, код насељеног места Томашевац, до кружне раскрснице на државном путу IIА реда бр. 129 на км 91+837 са изградњом моста преко канала «НАДЕЛА»

18.03.18. Позив за подношење понуда

18.03.18. Конкурсна документација

10.04.19. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

10.04.19. Адендум бр.1

10.04.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

17.04.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

27.05.19. Одлука о додели уговора

25.06.19. Обавештење о закљученом уговору

23.06.20. Одлука о измени уговора