18.06.15. Јавна набавка бр. 23/2015 - Изградња аутопута Е-75, Београд - Ниш - граница БЈР Македонијом, деоница: Српска Кућа - Левосоје, од km. 934+354.73 до km. 942+413.31

18.06.15. Позив за подношење понуда

18.06.15. Конкурсна документација - I део

18.06.15. Конкурсна документација - II део

18.06.15. Конкурсна документација - III део

18.06.15. Конкурсна документација - IV део

18.06.15. Конкурсна документација- V део

18.06.15. Конкурсна документација - VI део

18.06.15. Конкурсна документација - VII део

18.06.15. Конкурсна документација - VIII део

19.06.15. Питања и одговори у вези конкурсне документације

22.06.15. Питања и одговори у вези конкурсне документације 1

22.06.15. Питања и одговори у вези конкурсне документације 2

22.06.15. Питања и одговори у вези конкурсне документације 3

25.06.15. Питања и одговори у вези конкурсне документације 1

25.06.15. Питања и одговори у вези конкурсне документације 2

29.06.15. Питања и одговори у вези конкурсне документације

01.07.15. Питања и одговори у вези конкурсне документације

07.07.15. Питања и одговори у вези конкурсне документације

09.07.15. Решење о именовању грађанског надзорника

10.07.15. Питања и одговори у вези конкурсне документације

15.07.15. Питања и одговори у вези конкурсне документације

16.07.15. Питања и одговори у вези конкурсне документације

17.07.15. Адендум бр.1

17.07.15. Питања и одговори у вези конкурсне документације

20.07.15. Питања и одговори у вези конкурсне документације

23.07.15. Питања и одговори у вези конкурсне документације

26.08.15. Обавештење о закљученом уговору

14.12.16. Одлука о измени уговора


Штампа