18.07.16. Јавна набавка бр. 30/2016 – Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд – Нови Сад, ЛОТ 1.1. Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од Београда до Новог Сада од км 108+000 до км 118+060 – преостали радови II део

15.07.16. Позив за подношење понуда

15.07.16. Конкурсна документација

29.07.16. Адендум бр.1

29.07.16. Појашњења у вези са припремањем понуда

04.08.16. Појашњења у вези са припремањем понуда

10.08.16. Појашњења у вези са припремањем понуда

10.08.16. Адендум бр.2

15.08.16. Појашњења у вези са припремањем понуда

02.11.16. Одлука о додели уговора

10.11.16. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

14.12.16. Одлука о наставку поступка у случају поднетог захтева за заштиту права

16.12.16. Обавештење о закљученом уговору

03.05.16. Одлука о измени уговора