19.02.18. Појачано одржавање државног пута IБ 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), од км 26+680 до км 42+260, Л=15,580 км, ИД бр. Уговора: RRSP/RRW-IB21IR/2017-09


Штампа