19.05.17. Јавна набавка бр. 38/2017 - Одржавање дела државних путева I и II реда у Републици Србији

19.05.17. Позив за подношење понуда

19.05.17. Конкурсна документација

19.05.17. Прилог конкурсној документацији

19.05.17. Техничка документација и цртежи

14.06.17. Појашњење у вези са припремањем понуда

14.06.17. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

14.06.17. Измена конкурсне документације - Адендум бр.1

21.06.17. Измена конкурсне документације - Адендум бр.2

21.06.17. Појашњење у вези са припремањем понуда

23.06.17. Појашњење у вези са припремањем понуда

30.06.17. Измена конкурсне документације - Адендум бр.3

30.06.17. Појашњење у вези са припремањем понуда

06.07.17. Појашњење у вези са припремањем понуда

11.07.17. Појашњење у вези са припремањем понуда

12.07.17. Измена конкурсне документације - Адендум бр.4

13.07.17. Појашњење у вези са припремањем понуда

14.07.17. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

14.07.17. Измена конкурсне документације - Адендум бр.5

14.07.17. Појашњење у вези са припремањем понуда

17.07.17. Појашњење у вези са припремањем понуда

17.07.17. Појашњење у вези са припремањем понуда

19.07.17. Појашњење у вези са припремањем понуда

21.07.17. Појашњење у вези са припремањем понуда

24.07.17. Појашњење у вези са припремањем понуда

25.07.17. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

25.07.17. Измена конкурсне документације - Адендум бр.6

25.07.17. Појашњење у вези са припремањем понуда

27.07.17. Појашњење у вези са припремањем понуда

28.07.17. Појашњење у вези са припремањем понуда

31.07.17. Појашњење у вези са припремањем понуда

23.10.17. Одлука о додели уговора

03.11.17. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - Партија бр. 1

03.11.17. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - Партија бр. 3

03.11.17. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - Партија бр. 6

02.02.18. Обавештење о закљученом уговору - Парија бр. 2

02.02.18. Обавештење о закљученом уговору - Парија бр. 4

02.02.18. Обавештење о закљученом уговору - Парија бр. 5

08.02.18. Поновљена Одлука о додели уговора - Партија 1, 3, 6

14.02.18. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - Партија бр. 6

19.02.18. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - Партија бр. 3

19.02.18. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - Партија бр. 1

21.02.18. Одлука о наставку поступка у случају поднетог захтева за заштиту права - Партија бр. 1

21.02.18. Одлука о наставку поступка у случају поднетог захтева за заштиту права - Партија бр. 3

21.02.18. Одлука о наставку поступка у случају поднетог захтева за заштиту права - Партија бр.6

27.02.18. Обавештење о закљученом уговору - Партија бр. 1

27.02.18. Обавештење о закљученом уговору - Партија бр. 3

27.02.18. Обавештење о закљученом уговору - Партија бр. 6


Штампа