19.06.19. Јавна набавка бр. 59/2019 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, деоница: Раља - Пожаревац - Велика Плана, мостови преко пута Смедеревска Паланка - Крњево

19.06.19. Позив за подношење понуда

19.06.19. Конкурсна документација

27.08.19. Одлука о додели уговора

13.09.19. Обавештење о закљученом уговору

08.06.20. Одлука о измени уговора

06.08.20. Одлука о измени уговора