19.07.16. Јавна набавка бр. 54/2016 – Санација клизишта на државном путу IБ реда бр. 29, гранични прелаз са Црном Гором – Јабука – Пријепоље, у месту Равне на км 15+300

19.07.16. Позив за подношење понуда

19.07.16. Конкурсна документација

23.08.16. Одлука о додели уговора

06.09.16. Обавештење о закљученом уговору