19.07.16. Јавна набавка бр. 57/2016 – Санација клизишта на државном путу IБ реда бр. 34, деоница: Доњи Милановац - Текија, клизиште Голубиње на км 122+010

19.07.16. Позив за подношење понуда

19.07.16. Конкурсна документација

15.08.16. Појашњења у вези са припремањем понуда

23.08.16. Одлука о додели уговора

06.09.16. Обавештење о закљученом уговору

13.02.17. Одлука о измени уговора