19.07.17. Јавна набавка бр. 26/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу IА реда број 1, мост преко железничке пруге Топчидер - Мала Крсна на км 0+619,40 крака 7 у саставу петље за везу државног пута IА реда број 1 Београд - Ниш са Смедеревом

19.07.17. Позив за подношење понуда

19.07.17. Конкурсна документација

17.08.17. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

17.08.17. Адендум бр.1

30.08.17. Одлука о обустави поступка

11.09.17. Обавештење о обустави поступка јавне набавке