19.07.17. Јавна набавка бр. 33/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда број 23 - надвожњак у Краљеву

19.07.17. Позив за подношење понуда

19.07.17. Конкурсна документација

17.08.17. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

17.08.17. Адендум бр.1

17.08.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

18.08.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

23.10.17. Одлука о додели уговора

27.10.17. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

08.11.17. Одлука о додели уговора

29.01.18. Обавештење о закљученом уговору

26.12.18. Одлука о измени уговора

17.07.19. Одлука о измени уговора

10.06.20. Одлука о измени уговора