19.07.19. Појачано одржавање државног пута IБ 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), од км 63+696 до км 73+852, Л=10,156 км, RRSP/RRW-IB15KV/2019-05


Штампа