19.07.19. Појачано одржавање државног пута IБ 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, Л=24,343 км, RRSP/RRW-IB35ZK/2018-08

19.07.19. Позив за подношење понуда