19.10.17. Јавна набавка бр. 32/2017 - Санација клизишта на државном путу IIА реда бр.258, деоница: Владичин Хан - Врање на км 17+917 и на км 18+187

19.10.17. Позив за подношење понуда

19.10.17. Конкурсна документација

03.11.17. Адендум бр.1

03.11.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

15.11.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

09.01.17. Одлука о додели уговора

21.02.17. Обавештење о закљученом уговору

10.10.18. Одлука о измени уговора