19.12.19. Јавна набавка бр. 125/2019 - Додатни радови на периодичном одржавању објеката на државном путу IБ реда бр. 23, надвожњак у Краљеву, Зелена гора II, фаза и прилазна конструкција


Штампа