20.06.16. Јавна набавка бр. 7/2016 - Санацијa црних тачака на државном путу IБ реда бр. 28 – кружни ток у Ужицу, веза са државним путем IIA реда бр. 174

20.06.16. Позив за подношење понуда

20.06.16. Конкурсна документација

27.07.16. Одлука о додели уговора

08.08.16. Обавештење о закљученом уговору

08.11.17. Одлука о измени уговора