20.12.18. Појачано одржавање државног пута IБ 10, деоница: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин) и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), RRSP/RRW-IB10PK/2018-04


Штампа