20.12.18. Појачано одржавање државног пута IБ 39, деоница: Лесковац Југ (веза са А1) – Лесковац (Братмиловце), од км 68+241 до км 74+740, Л=6,499 км, RRSP/RRW-IB39L/2018-05


Штампа