20.12.18. Појачано одржавање државног пута IБ 39, деоница: Лесковац Југ (веза са А1) – Лесковац (Братмиловце), од км 68+241 до км 74+740, Л=6,499 км, RRSP/RRW-IB39L/2018-05

20.12.18. Позив за достављање понуда

17.01.19. Адендум 01

17.01.19. Разјашњење 01

01.04.19. Обавештење о додели уговора