21.09.15. Јавна набавка бр. 81/2015 - Рехабилитација моста на реци Рашки у Новом Пазару

21.09.15. Позив за подношење понуда

21.09.15. Конкурсна документација

05.10.15. Измене и допуне конкурсне документације

09.11.15. Одлука о додели уговора

23.11.15. Обавештење о закљученом уговору