21.12.15. Јавна набавка бр. 147/2014 – Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу IБ ртеда број 12 Нови Сад – Зрењанин, деоница: Нови Сад – Каћ, продужени надвожњак


Штампа