21.12.18. Јавна набавка бр. 132/2018 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-Б реда бр. 23, надвожњак у Краљеву - II фаза и прилазна конструкција

21.12.18. Позив за подношење понуда

21.12.18. Конкурсна документација

24.12.18. Адендум бр.1

06.02.19. Одлука о додели уговора

22.02.19. Обавештење о закљученом уговору

17.07.19. Одлука о измени уговора