22.03.17. Јавна набавка бр. 11/2017 - Рушење комплекса чеоне наплатне станице Бубањ Поток на km 217+365 државног пута I-A реда бр.1 (аутопут Е-75)

22.03.17. Позив за подношење понуда

22.03.17. Конкурсна документација

30.03.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

04.04.17. Адендум бр.1

04.04.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

07.04.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

12.04.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

13.04.17. Адендум бр.2

08.05.17. Одлука о додели уговора

09.05.17. Обавештење о закљученом уговору