22.08.17. Јавна набавка у преговарачком поступку бр. 108/2017 - Додатни радови на периодичном одржавању објеката на државном путу IБ реда број 22, мост преко Јабланичког потока у Батњаку, деоница: Рашка - Нови Пазар km 461+944


Штампа