22.08.17. Јавна набавка у преговарачком поступку бр. 108/2017 - Додатни радови на периодичном одржавању објеката на државном путу IБ реда број 22, мост преко Јабланичког потока у Батњаку, деоница: Рашка - Нови Пазар km 461+944

03.08.17. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

03.08.17. Конкурсна документација

30.08.17. Одлука о додели уговора

07.09.17. Обавештење о закљученом уговору