22.08.17. Јавна набавка у преговарачком поступку бр. 109/2017 - Додатни радови на периодичном одржавању објеката на државном путу IБ реда број 29, мост преко реке Увац, деоница: Аљиновићи - Сјеница km 335+627


Штампа