22.10.18. Јавна набавка бр. 101/2018 - Obilaznica oko Novog Pazara na državnim putevima IB reda br. 22 i IIA reda br. 203 - druga faza

22.10.18. Позив за подношење понуда

22.10.18. Конкурсна документација

12.06.19. Одлука о додели уговора

25.06.19. Обавештење о закљученом уговору