23.06.15. LOT B3.2. Обилазница Београд, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр. 8 преко реке Саве код Остружнице

23.06.15. Позив за достављање понуда

06.10.15. Објава комисије за стручну оцену понуда

13.01.16. Обавештење о додели уговора