24.03.16. Јавна набавка бр. 104/2015 – Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда број 22, мост преко Јабланичког потока у Батњаку, деоница: Рашка – Нови Пазар км 461+944

24.03.16. Позив за подношење понуда

24.03.16. Конкурсна документација

27.04.16. Одлука о додели уговора

18.05.16. Обавештење о закљученом уговору