24.04.18. Јавна набавка бр. 164/2017 - Периодично одржавање - санација црних тачака на државном путу IБ реда бр. 34 (Поречки мост - Ђердап I), раскрсница државних путева IБ реда бр.34 и IIБ реда бр.396, на км 47+039 (скретање за Мироч и Брзу Паланку)


Штампа