24.04.18. Јавна набавка бр. 164/2017 - Периодично одржавање - санација црних тачака на државном путу IБ реда бр. 34 (Поречки мост - Ђердап I), раскрсница државних путева IБ реда бр.34 и IIБ реда бр.396, на км 47+039 (скретање за Мироч и Брзу Паланку)

24.04.18. Позив за подношење понуда

24.04.18. Конкурсна документација

11.05.18. Адендум бр.1

11.05.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

30.05.18. Одлука о додели уговора

22.06.18. Обавештење о закљученом уговору