24.07.17. Јавна набавка бр. 15/2016 - Радови на санацији црних тачака на државном путу IIА реда бр. 102 (на км 43+850) - кружна раскрсница у Молу

24.07.17. Позив за подношење понуда

24.07.17. Конкурсна документација

07.09.17. Одлука о додели уговора

22.09.17. Обавештење о закљученом уговору