24.07.17. Јавна набавка бр. 71/2016 - Периодично одржавање државног пута IБ реда бр. 12, деоница од км 153+861 (излазак из насељеног места Бегеч) до км 156+884 (улазак у насељено место Футог)

24.07.17. Позив за подношење понуда

24.07.17. Конкурсна документација

17.08.17. Питања и одговори у вези конкурсне документације

18.08.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

13.10.17. Одлука о додели уговора

13.12.17. Обавештење о закљученом уговору