25.07.17. Јавна набавка бр. 63/2017 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-Б реда бр. 21, деоница: Пожега - Ариље, мост преко реке Ђетиње - Лековића мост на km 2+187

25.07.17. Позив за подношење понуда

25.07.17. Конкурсна документација

17.08.17. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

17.08.17. Питања и одговори у вези конкурсне документације

17.08.17. Измене и допуне конкурсне документције

23.10.17. Одлука о додели уговора

05.12.17. Обавештење о закљученом уговору

12.09.18. Одлука о измени уговора

10.10.18. Одлука о измени уговора