25.12.15. Јавна набавка бр. 162/2014 - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу IБ реда бр. 23, деоница: Нова Варош – Пријепоље, мост преко реке Бистрице („Бистрица 7“)


Штампа