25.12.15. Јавна набавка бр. 162/2014 - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу IБ реда бр. 23, деоница: Нова Варош – Пријепоље, мост преко реке Бистрице („Бистрица 7“)

25.12.15. Позив за подношење понуда

25.12.15. Конкурсна документација

15.01.16. Појашњења у вези са припремањем понуда

18.04.16. Обавештење о закљученом уговору