26.09.17. Јавна набавка бр. 116/2017 - Периодично одржавање - санација коловозне конструкције на државном путу I-Б реда бр. 13, кружна раскрсница са улицама Пере Добриновића и Барањска на km 123+502,42 у Зрењанину (код аутобуске станице)

26.09.17. Позив за подношење понуда

26.09.17. Конкурсна документација

16.10.17. Адендум бр.1

16.10.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

20.10.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

23.11.17. Одлука о додели уговора

29.01.18. Обавештење о закљученом уговору